Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji (sprawdź folder "spam", jeśli nie otrzymałeś/-aś maila). 

Regulamin zakupów

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy firmy BM Consulting Beata Morawska, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.activebabyshop.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. Sprzedający to: BM Consulting Beata Morawska, ul. Julianowska 61, 05-500 Piaseczno; numer NIP: 951-202-59-53; numer Regon: 142496347; numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 512969.

 3. Dane kontaktowe Sprzedającego: biuro: Piaseczno (05-500) przy ul. Julianowskiej 61, e-mail: info@activebabyshop.pl, tel. 733 531 534.

 4. Klient: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.

 5. Konsument: klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

 7. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.activebabyshop.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 8. Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

 9. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka klient powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują ich występowanie, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie internetowym.

 

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez BM Consulting Beata Morawska na stronach sklepu internetowego.

 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Użytkownika ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia BM Consulting Beata Morawska zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 6. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

 8. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sprzedający, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sprzedającego.

 9. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

 11. Klient może skorzystać z wybranej przez siebie promocji lub kodu rabatowego. Ceny produktów będących w promocji nie są objęte kodami rabatowymi. Kody rabatowe nie sumują się.

 

Reklamacje i gwarancje

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.activebabyshop.pl są dostarczane z dowodem zakupu lub fakturą VAT (według wyboru dokonanego przez nabywcę podczas składania zamówienia).

 2. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z BM Consulting Beata Morawska. 

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamacji.
 5. Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 6. Adres do obsługi reklamacji: BM Consulting Beata Morawska, ALTMARE, Hala nr 3, RAMPA 18, Ogrodowa 15, 05-555 Grzędy

 

Zwrot produktu – gwarantowane 14 dni na zwrot

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Klient ma 14 dni na zwrot produktu do Sprzedającego. Termin ten liczy się od dnia powiadomienia Sprzedającego przez Klienta o odstąpieniu od umowy.

 3. Sprzedający zwraca Klientowi pieniądze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconych produktów.

 4. Pełny opis zasad odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Wymiany, reklamacje i zwroty

 

Czas i koszty dostawy

 1. Klient ma 14 dni na zwrot produktu do Sprzedającego. Termin ten liczy się od dnia powiadomienia Sprzedającego przez Klienta o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedający zwraca Klientowi pieniądze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconych produktów.

 3. Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz poprzez paczkomaty inPost.

 4. Przy zamówieniach o wartości powyżej 250 zł brutto wysyłka kurierem DPD GRATIS.

 5. Przy zamówieniach o wartości poniżej 250 zł brutto koszt wysyłki kurierem DPD wynosi 10,99 zł (15,99 zł DPD pobranie) lub poprzez paczkomaty InPost 9,99 zł (13,99 zł InPost pobranie).

 6. Zakupione przedmioty wysyłamy w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania wpłaty za zamówione produkty na naszym koncie lub informacji o wyborze płatności za pobraniem.

 7. W wyniku zdarzeń losowych wysyłka może się opóźnić - w takim przypadku natychmiast poinformujemy o tym drogą mailową.

 8. Wszystkie przesyłki wysyłane poprzez firmę kurierską są ubezpieczone.

 9. W przypadku zaginięcia przesyłki wysyłamy towar powtórnie na nasz koszt w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia nam zaginięcia paczki. Dalsze postępowanie reklamacyjne z firmą kurierską prowadzi nasza firma.

 10. Paczki wysyłane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) do godziny 13.00.

 

Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie internetowym.

 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora. 

   

Polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez konsumentów sklepu jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o prawach konsumenta. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie Klienci, który znajduje się w księdze numer 131509.

 4. Pełna treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie Polityka Prywatności

 

Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin zakupów (http://www.activebabyshop.pl/regulamin-zakupow). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

 4. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego.

 5. W przypadku innym niż określony w pkt 4 rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. W przypadku innym niż określony w pkt 4 rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • Produkty do pływania Splash About
 • przyczepki rowerowe Weehoo
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl